I ‘Opgaver der Samler’ har vi fået konceptet “Kompetencer”.
Med konceptet er det muligt for Admin brugere at bede medlemmer og frivillige om at angive, hvilke kompetencer de har. På den måde kan en Admin bruger nemmere tildele opgaver til de som har de rette kompetencer til, at opgaverne kan løses.

Dette er en guide til Admin brugerne, hvor vi fortæller, hvordan “Kompetence”-funktionen bruges bedst muligt.

Opret kompetencer
Før dine medlemmer og frivillige kan fortælle hvilke kompetencer de har, skal du som Admin bruger først oprette kompetencerne.

Det gør du inde på din forenings indstillingsside, som du finder i dropdown under dit profilbillede.
Under sektionen “Kompetencer organisationen søger” kan du oprette op til 10 kompetencer som du mener, er vigtige at have i din forening. Det kan være kompetencer som “Tømrerarbejde”, “Barista”, “Butiksansvarlig”, “Projektledere” etc.
Kompetencerne som du mener din forening har brug for, er helt op til dig at bestemme. Kompetencer kan også være bestemte stillinger eller interesseområder, som skal udfyldes i din forening.

Se valgte kompetencer på “Brugerliste”
Når du har bestemt en række kompetencer, kan dine frivillige og medlemmer gå ind på hver deres brugerprofiler og vælge, hvilke kompetencer de vil sige, de er gode til. Du kan nu gå ind på siden “Brugerliste” og via en søgning i dropdowns øverst på siden, kan du se, hvilke personer der har valgt hvilke kompetencer. På den måde kan foreningen bedre se, hvilke kompetencer I mangler – og dermed bedre målrette jeres rekruttering efter flere medlemmer eller frivillige.

Målret begivenheder og opgaver til personer med samme kompetencer
Du kan målrette begivenheder og opgaver til personer, med samme kompetencer. Det betyder at du kan tildele opgaver til personer med de rette kompetencer.
Det eneste du som admin skal gøre er at oprette grupper, hvor personer med de samme kompetencer, indgår.
Det gør du ved at gå ind i “Begivenhedsliste”, klikker på knappen “Gruppeliste”, og dernæst klikker på knappen “Opret gruppe”.
På “Opret gruppe”-siden kan du søge efter personer med en specifik kompetencer, og tilføje dem til gruppen.

Når du har oprettet din gruppe med personer, med en særlig kompetence, kan du oprette og tildele opgaver til gruppen.