I ‘Opgaver der Samler’ kan du nu få notifikationer.
Vi har nemlig tilføjet en feature, hvor du får en notifikation, hver gang der er en ny opdatering eller ændring i en begivenhed, opgave, beskedtråd eller dokument.
Det eneste du skal gøre er at holde øje med klokkeikonet, som findes øverst i systemet.

I denne guide vil vi kort vise jer, hvordan notikationer virker i ‘Opgaver der Samler’.

Find dine notifikationer
Når der er en ny notifikation til dig, vil der komme en rød markering med et tal, på en klokke øverst i den grønne bjælke. I den røde markering vil der stå et tal, afhængigt af, hvor mange nye notifikationer der er.
Ønsker du at se dine notifikationer, klikker du på klokken.

Du ser nu alle dine notifikationer. Notifikationerne er opdelt efter dato.
Notifikationer som du ikke har læst, vil have en cirkel som markering på, at denne er ulæst.
For at en notifikation vil stå som læst, skal du klikke på den grønne tekst for hver notifikation.

 

Slet notifikationer
Ønsker du at slette notikationer på siden, kan du gøre dette på 2 måder:
Du kan vælge at markere alle notifikationer, ved at trykke i checkboksen som findes i højre hjørne, og trykke på “Vælg alle”
Dine notifikationer er nu valgt. Ønsker du at slette dem, trykker du på skraldespandsikonet.

Vil du derimod kun slette nogle af dine notifikationer, kan du markerer dem du vil slette, ved at klikke i checkboksen som står til venstre for notikationen.
Når en notifikation er valgt, kan du vælge at slette den via skraldespandsikonet som vises ude i højre side.