Abonnements vilkår

Følgende abonnements vilkår og betingelser er mellem dig som abonnementsansvarlig hos din forening/ organisation, for Opgaver der Samler, og virksomheden Headfitted ApS – udvikler og ejer af ‘Opgaver der Samler’. 
Disse vilkår og betingelser dækker kun brandet ‘Opgaver der Samler’, og ikke andre af Headfitteds services eller brands.

’Opgaver der Samler’ leveres via web url og en mobilapplikation, der kan downloades via Apple App Store og Google Play.

Nedenfor er betingelser som udgør en juridisk bindende aftale, der regulerer dit abonnement af ‘Opgaver der Samler’, herunder dens software, tjenester, services, hjemmeside mv.
Headfitted ApS giver dig adgang til ‘Opgaver der Samler’ under forudsætning af accept af disse vilkår og betingelser, herunder aftale om fortrolighedserklæring, misbrug, og slutbrugerlicens. 
Samlet benævnt ”Abonnements Vilkår”, som gælder for dit abonnement til ‘Opgaver der Samler’. 

Oprettelse af abonnement
Aftale med Headfitted ApS om oprettelse af abonnement, anses for at være indgået ved køb af abonnement på www.dersamler.dk og oprettelse af organisation på opgaver.dersamler.dk/CreateOrganization. Dette inkludere en accept af nuværende abonnementsvilkår og betingelser i forbindelse med, at abonnementstilmeldingsinformationer udfyldes og videresendes til Headfitted ApS samt ved betaling af abonnementsfakturaen. 

Headfitted ApS skal ved indgåelse af abonnement have korrekte oplysninger om organisationens navn, postadresse, telefonnummer og evt. mailadresse samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson, hvortil alle oplysninger om abonnement kan sendes til. 

Abonnementsperiode
Et abonnement hos ‘Opgaver der Samler’ ved Headfitted ApS, gælder i 1 år fra købsdato. Abonnementet kan fornyes gennem oprettet betalingskonto på www.dersamler.dk der udbydes gennem websiteplatformen SquareSpace. Ved ændring af abonnement, kontakt venligst Headfitted ApS på opgaver@dersamler.dk. Abonnement kan opsiges skriftligt, enten af Headfitted Aps eller af abonnement via e-mail til opgaver@dersamler.dk

Abonnementstyper
Opgaver der Samler’ har 5 forskellige abonnementstyper. Der er ikke forskel på den service, som abonnenterne modtager fra Headfitted ApS. 

 1. Gratis-abonnement
  Gratis-abonnementet er til organisationer, som ønsker at have 1- 5 brugere oprettet.

 2. Basis-abonnement
  Basis-abonnementet er til organisationer, som ønsker at have op til 100 brugere oprettet.

 3. Udvidet-abonnement
  Udvidet-abonnementet er til organisationer, som ønsker at have op til 500 brugere oprettet.

 4. Extreme-abonnement
  Basis-abonnementet er til organisationer, som ønsker at have op til 1000 brugere oprettet.

 5. Super Extreme-abonnement
  Super Extreme-abonnementet er til organisationer, som ønsker at få oprettet op til 1500 brugere.

 

Betaling af abonnement

Prisen for et abonnement er:

 • Gratis-abonnement: 0 kr. årligt

 • Bases-abonnement:  595 kr. årligt

 • Udvidet-abonnement: 1495 kr. årligt

 • Extreme-abonnement: 2195 kr. årligt

 • Super Extreme-abonnement: 2795 kr. årligt

Faktureringen foretages i den måned i kalenderåret, abonnementet blev købt i.

‘Opgaver der Samler’ benytter sig af hjemmesideudbyderen SquareSpace’s regler og vilkår, hvad gælder sikkerhed og opbevarelse af data i forbindelse med betaling.

Opsigelse af abonnement
Hvis abonnenten ønsker at ophæve sit abonnement, skal henvendelse ske til Headfitted ApS på opgaver@dersamler.dk.
Ophævelsen vil finde sted, senest 14 dage efter ønsket ophævelse af abonnementet. Her vil forudbetalte forløb ikke blive tilbagebetalt. Abonnementsperioden fremgår af oplysninger inde i ‘Opgaver der Samler’.

Betalingen for et abonnement tilbagebetales ikke ved opsigelse, uanset om abonnementet benyttes eller ej.

Manglende betaling anses ikke som en opsigelse af abonnementet.

Når et abonnement er opsagt, og virkningen indtræder, er det ikke længere muligt at benytte sig af ‘Opgaver der Samler’. 

For sen betaling
Betales abonnementsafgiften ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Ved for sen betaling beregnes rente i overensstemmelse med Rentelovens til en hver tid gældende Procesrente. Hvis det skyldige beløb ikke bliver betalt senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, bliver abonnementet spærret indtil restancen er udlignet. Er det skyldige beløb ikke indbetalt senest ved månedens udgang, vil abonnementet blive betragtet som misligholdt med heraf følgende krav mod kunden.

Ophør af abonnement
Headfitted ApS forbeholder sig ret til at bringe nuværende abonnementsaftale til ophør til enhver tid, uden begrundelse og med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Headfitted ApS vælger at gøre brug af sin ret til at bringe en abonnementsaftale til ophør.
Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nuværende abonnementsaftale, vil der ikke ske nogen refusion af forudbetalte beløb.  

Abonnements- og prisændringer
Headfitted ApS kan ændre nurværende abonnementsvilkår samt abonnementspriserne med et skriftligt varsel til abonnenten på minimum 30 dage til udgangen af en måned. Ændringer meddeles i nyhedsbreve, ved e-mail samt på ‘Opgaver der Samlers’ hjemmeside.

 

Opgaver der Samlers ydelser
Som abonnent hos ‘Opgaver der Samler’ får abonnenten adgang til følgende ydelser:

 • Kundeservice med her-og-nu vejledning, herunder vejledning omkring forståelsen og anvendelsen af rammeaftalerne.

Kundeservice omfatter udelukkende vejledning i anvendelsen og forståelsen af ‘Opgaver der Samlers’ samt aftaler hertil.

Ændringer i kundeoplysninger
Ændringer i abonnentens oplysninger som f.eks. navn, kontaktperson, adresse, e-mail og tlf. skal meddeles til ‘Opgaver der Samler’ uden ugrundet ophold. 

Det påhviler abonnementskunder til hver en tid at indhente samtykke fra tilmeldte brugere, der er dækket af abonnementet, i forhold til at figurere som part på ‘Opgaver der Samler’. Her gælder bl.a. ‘Opgaver der Samlers’ Privatlivspolitik

Abonnenten er i øvrigt forpligtet til at holde ‘Opgaver der Samler’ opdateret om ændringer i dennes organisation, der giver anledning til ændringer i forhold til antallet af medlemmer under et enkelt abonnement, eller som har betydning for abonnentens egen abonnementsstatus. 

 

Udsendelse af information og andet materiale til abonnenten
Ved oprettelse af abonnement accepterer abonnenten samtidig, at Headfitted ApS udsender nyhedsbreve og anden information til abonnenten vedrørerende ‘Opgaver der Samler’, som af Headfitted ApS vurderes at være relevant i forhold til det købte abonnement til den af abonnenten navngivne kontaktperson.

 

Kontakt Headfitted ApS
Har du yderligere spørgsmål til vores abonnementsvilkår, praksis for behandling af dine data eller om ‘Opgaver der Samler’, kontakt os venligst på info@headfitted.dk eller opgaver@dersamler.dk

Headfitted ApS
Egevej 3, 2. sal
8370 Hadsten, Danmark