iStock-1148407868.jpg
ic_idrætsforeninger @2x.png

Idrætsforening

‘Opgaver der Samler’ hjælper jer med:

 • At få nem oversigt over opgaver, som frivillige hænder kan melde sig til

 • At flere frivillige aktivt deltager ved udførelse af opgaver – og afholdelse af begivenheder

 • Opsamling af viden i forhold til afholdelse af begivenheder eller arrangementer - så viden ikke går tabt, når nye hænder træder til

 • Oversigt over kommende stævner, arrangementer og lignende

 • Koordinering af opgaver mellem frivillige

 •  At skabe klar kommunikation, når der er brug for hjælp til at udføre en opgave, gennem opgaveinviationer


iStock-475085171b.png
ic_landsbyråd@2x.png

Landsbyråd

‘Opgaver der Samler’ hjælper jer med:

 •  At skabe klar kommunikation, når der er brug for hjælp til at udføre en opgave, gennem opgaveinvitationer

 • Opsamling af viden i forhold til afholdelse af begivenheder eller arrangementer - så viden ikke går tabt, når nye hænder træder til. 

 • At få nem oversigt over opgaver, som frivillige kan melde sig til

 • At engagere frivillige til at deltage og udføre opgaver


iStock-834398248.png
ic_NGO_frivillig@2x.png

NGO

‘Opgaver der Samler’ hjælper jer med:

 • At opsamle viden når begivenheder eller arrangementer afholdes - så viden ikke går tabt, når nye hænder tager over.

 • At flere frivillige aktivt deltager ved udførelse af opgaver – og afholdelse af begivenheder

 • Nem oversigt over opgaver, som frivillige kan melde sig til

 • Have kontaktoplysninger til frivillige, samlet ét sted. Disse personfølsomme data’er ligger sikkert på lukket server – som GDPR-reglementet foreskriver data skal. 

 • Skabeloner til, hvordan tidligere begivenheder og/ eller opgaver er blevet udført. 


iStock-1094812112.png

En mindre forening

‘Opgaver der Samler’ hjælper jer med:

 • At skabe struktur over kommende begivenheder, så alle ved, hvilke tiltag der skal ske hvornår. 

 • Opsamling af viden i forhold til afholdelse af begivenheder eller arrangementer - så viden ikke går tabt, når nye hænder tager over.

 • Historik på tidligere opgaver og begivenheder

 • Nem oversigt over opgaver, som frivillige kan melde sig til


iStock-1031377826.png
ic_Skole@2x.png

Skoler

‘Opgaver der Samler’ hjælper jer med:

 • At koordinere opgaver mellem forældre, til arbejdslørdage og skolearrangementer

 • At have kontaktoplysninger til alle forældre, samlet ét sted. Disse personfølsomme data’er ligger sikkert på lukket server – som GDPR-reglementet foreskriver data skal. 

 • Opsamling af viden ift. afholdelse begivenheder/ arrangementer - så viden ikke går tabt, når nye hænder træder til. 

 • At uddelegere ansvar til forældre, ift. at være ansvarlig for en opgave eller en begivenhed

 • Detaljeret planlægning af kommende begivenheder

 •  Holde styr på, hvor mange opgaver hver forældre har udført pr. år