Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er mellem dig som bruger af ‘Opgaver der Samler’ og virksomheden Headfitted ApS – udvikler og ejer af ‘Opgaver der Samler’. Denne Privatlivspolitik dækker kun brandet ‘Opgaver der Samler’, og ikke andre af Headfitted’s services eller brands.
’Opgaver der Samler’ leveres via web url, og en mobilapplikation, der kan downloades via Apple App Store og Google Play.

Nedenfor er betingelser, som udgør en juridisk bindende aftale, der regulerer dit brug af ‘Opgaver der Samler’, herunder dens software, tjenester, services, hjemmeside mv.
Headfitted ApS giver dig adgang til ‘Opgaver der Samler’ under forudsætning af accept af denne Privatlivspolitik.

Denne erklæring angiver vores politik og praksis, vedrørende indsamling, brug, sikkerhed og adgang til oplysninger i overensstemmelse med kravene i ”Persondataloven”.

Rettigheder
Headfitted ApS er indehaver af alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret til ‘Opgaver der Samler’. Ved at benytte og installere ‘Opgaver der Samler’, accepterer du nuværende Privatlivspolitik, og opnår ikke en eksklusiv, genkaldelig ret til at anvende ‘Opgaver der Samler’. Brugsretten er betinget af, at du til stadighed vil acceptere de til enhver tid gældende betingelser for brugen af ‘Opgaver der Samler’.

Privacy Policy (Persondatapolitik)
Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi beskytter dine data, hvor disse kun vil fremtræde i ‘Opgaver der Samlers’ databaser. Vi har en klar politik om, at vi aldrig vil benytte dine data til markedsføring, eller videregive dine oplysninger til andre. Vi bestræber os stærkt på, at din data som bruger af Opgaver der Samler, kun findes i ‘Opgaver der Samler’. Du ejer alt persondata indhold, det vil sige alle oplysninger, som bliver indtastet ved registrering som bruger af ‘Opgaver der Samler’.

Brugerkonto
For at anvende ‘Opgaver der Samler’, bliver du oprettet som bruger i systemet, af den ansvarlige person af produktet i din forening eller organisation. ‘Opgaver der Samler’ har intet ansvar for, om oplysningerne i din brugerkonto er korrekte og opdaterede.
I forbindelse med oprettelsen skal du vælge en adgangskode. Adgangskoden er personlig og skal behandles fortroligt.

Hvis du oplever misbrug af enten brugernavn eller adgangskode, skal du uopholdeligt rette henvendelse til Headfitted ApS. Kontaktoplysninger står nederst i denne Privatlivspolitik.

Sletning af brugerkonto
Ved sletning af din brugerkonto i ‘Opgaver der Samler’, skal du gøre dette gennem “Mine indstillinger” i ‘Opgaver der Samler’. Når din profil slettes, sletter vi også dine personlige profiloplysninger fra vores database. Hvis du ønsker at blive bruger af ‘Opgaver der Samler’ igen, skal du bede den ansvarlige for produktet i din forening om at invitere dig igen.

Begrænsning af ansvar
’Opgaver der Samler’ stilles til rådighed til download og brug som den er, og i den til enhver tid værende form. Headfitted ApS stræber efter, at Opgaver der Samler er tilgængelig til enhver tid, men garanterer ikke dette. Headfitted ApS kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang, driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om ‘Opgaver der Samler’ kunne have undgået disse.

Brugen af ‘Opgaver der Samler’ sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Headfitted ApS kan på intet tidspunkt eller tilfælde gøres erstatningsansvarlig for bruger eller brugeres anvendelse af ‘Opgaver der Samler’, eller manglende adgang til tjenesten.

Headfitted ApS er i intet tilfælde ansvarlig for det ”brugerindhold” som bliver oprettet i ‘Opgaver der Samler’. Det gælder for tab opstået på baggrund af handlinger eller undladelser – der er foretaget i tillid til de oplysninger som fremgår af ‘Opgaver der Samler’ eller mangel på samme.

Headfitted ApS kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarligt for indirekte tab; begrænset følgeskader, tabt indtjening, tab af data eller andre tab hos bruger eller tredje part.

 

Ændringer af brugerbetingelser 
Headfitted ApS forbeholder sig ret til at ændre i ”Privatlivspolitik”. Såfremt Headfitted ApS ændrer i denne, vil du blive oplyst om dette i en direkte e-mail. Såfremt du ikke accepterer de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for fortsat at benytte dig af ‘Opgaver der Samler’.

 

Ændringer af softwaren til Opgaver der Samler
Headfitted ApS vil løbende opdatere systemet med nye tiltag og forbedringer.
Det være sig ændringer i funktionalitet, design, m.v., for at forbedre ‘Opgaver der Samler’.

Brugere vil løbende blive orienteret om disse opdateringer, der enten vil foregå automatisk ved ”log-in” eller fremsendt pr. e-mail. Brugere vil hermed acceptere fremsendelse af e-mails, af enten orienterende art eller direkte up-dates.
Fremsendt e-mail om ændringer af softwaren, vil også indeholde feedbackblanketter i form af spørgeskemaer, eller opfordring til, at skrive feedback til opgaver@dersamler.dk. Dette gøres for at vi kan forbedre ‘Opgaver der Samler’ bedst muligt, efter brugernes ønsker.

Ændringer i Privacy Policy
Headfitted ApS kan ændre i denne “Privatlivspolitik”. Enhver revidering eller ændring af ovennævnte erklæring, vil blive fremsendt enten pr. e-mail eller i forbindelse med opdatering.

 

Kontakt Headfitted ApS
Har du yderligere spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores praksis for behandling af dine data eller om ‘Opgaver der Samler’, kontakt os venligst på info@headfitted.dk

Headfitted ApS
Egevej 3, 2. sal
8370 Hadsten, Danmark