Om systemet

Opgaver der Samler’ er et digitalt værktøj, der hjælper foreninger og organisationer med at fordele opgaver mellem foreningens medlemmer og frivillige.
Systemet hjælper med at skabe struktur, overblik og planlægning af arrangementer og begivenheder som skal afholdes. Men systemet bidrager også til, at flere medlemmer og frivillige tager aktiv del og ansvar for opgaver der skal udføres ved disse arrangementer – da man let kan fordele og uddelegere opgaver til andre i systemet.
På den måde sparer alle involverede parter tid, fordi flere er med til at løfte fælles opgaver – og sammenholdet blandt de frivillige i skoler, foreninger og organisationer bliver styrket.

‘Opgaver der Samler’ er blevet udviklet i tæt samarbejde med Frijsendal Friskole. I udviklingsprocessen har skolen kommet med inputs til, hvilke funktioner der ville gøre mest gavn i systemet – og hvordan systemet kan bruges i forskellige sammenhænge; således kan I planlægge begivenheder og arrangementer, hvad enten det er møder, stævner, arbejdslørdage, sommerfester mm.

Headfitted ApS

Headfitted er ejer og udvikler af ’Opgaver der Samler’.

Virksomheden er en lokal softwarevirksomhed, som er specialiseret inden for brugerorienteret software – og har mange års erfaring med udvikling af it-løsninger.

Headfitted’s mission er at skabe forandringer gennem nye softwareløsninger. Det betyder, at virksomhedens projekter og produkter har et socialt perspektiv – hvor de er med til at forbedre brugernes hverdag og arbejdsprocesser.
I kan læse mere om Headfitted på www.headfitted.dk

Har I spørgsmål om brug og rettigheder i ’Opgaver der Samler’ kan Headfitted kontaktes på tlf.: +45 70 20 50 33 eller mail info@headfitted.dk