Abonnementsvilkår – og betingelser

Disse Abonnementsvilkår- & Betingelser er mellem dig (abonnenten) som abonnementsansvarlig i din oprettede organisation/ forening i ’Opgaver der Samler’, og virksomheden Headfitted ApS – udvikler og ejer af ‘Opgaver der Samler’.
Disse vilkår og betingelser dækker kun brandet ‘Opgaver der Samler’, og ikke andre af Headfitteds services eller brands.

’Opgaver der Samler’ leveres via web url og en mobilapplikation, der kan downloades via Apple App Store og Google Play.

Nedenfor er betingelser som udgør en juridisk bindende aftale, der regulerer dit abonnement af ‘Opgaver der Samler’, herunder dens software, tjenester, services, hjemmeside mv.
Headfitted ApS giver dig adgang til ‘Opgaver der Samler’ under forudsætning af accept af disse vilkår og betingelser.

Oprettelse af abonnement
Aftale med Headfitted ApS om oprettelse af abonnement, anses for at være indgået ved oprettelse af en organisation på opgaver.dersamler.dk/CreateOrganization – og ved køb af et betalende abonnement gennem systemet. Dette inkluderer en accept af nuværende abonnementsvilkår og betingelser i forbindelse med, at abonnementstilmeldingsinformationer udfyldes og videresendes til Headfitted ApS samt ved betaling af abonnementsfakturaen.

Headfitted ApS skal ved indgåelse af abonnement have korrekte oplysninger om organisationens navn, postadresse, mailadresse og evt. telefonnummer – samt e-mailadresse på en kontaktperson, hvortil alle oplysninger om abonnement kan sendes til.

Abonnementsperiode
Et abonnement hos ‘Opgaver der Samler’ ved Headfitted ApS, gælder i 1 år fra købsdato. Abonnementet kan fornyes gennem siden ”Abonnement” i ’Opgaver der Samler’. Ved ændring af kontaktperson for din organisation, kontakt venligst Headfitted ApS på opgaver@dersamler.dk
Abonnement kan opsiges skriftligt, enten af Headfitted ApS eller af abonnenten via e-mail til opgaver@dersamler.dk

Abonnementstyper og priser
’Opgaver der Samler’ har 3 forskellige abonnements – og/eller – versionstyper.
Abonnementstyperne er opdelt efter, hvilke funktionaliteter og ekstra services, som abonnementen kan modtage ved oprettelse af en organisation – og tilkøb til ét af abonnementerne.

Foruden at vælge abonnementstype skal abonnenten ved indgåelse af abonnement tilvælge, hvor mange brugere abonnenten ønsker adgang til. Prisen for antal brugere er uafhængig af prisen for selve abonnementet.

For indhold af abonnementer og priser samt brugere se herunder:

Se Abonnementer

Betaling af abonnement

Opgradering og betaling af abonnement, foregår i ’Opgaver der Samler’ på siden ”Abonnement”. Her vælger abonnenten det ønskede abonnement til sin organisation – som automatisk bliver opgraderet/ fornyet.
Herefter vil abonnenten modtage en faktura på mail, som de har 8 dage at betale i.

Til betaling benytter vi Economic’s betalingssystem, Yourpay.io. Dem kan du finde mere om her: https://www.yourpay.io

Faktureringen foretages i den måned i kalenderåret, abonnementet blev købt i.

Bemærk, at Free-abonnementet er gratis, og vil automatisk forny sig selv, når året er gået fra oprettelsesdato.

For sen betaling
Hvis abonnenten ikke betaler inden for 8 dage, vil organisationens nye abonnement blive annulleret – således, at organisationen kun har afgang til systemet for 5 brugere.
Dette betyder, at alle brugere vil blive slettet i systemet. Det er kun dig som abonnementsansvarlig, som vil være tilbage.

Data omkring begivenheder og opgaver vil dog ikke blive slettet fra systemet.

Abonnement udløber
Inden abonnentens abonnement udløber 1 år efter købsdato, vil vi 4 uger før sende abonnententen mails omkring dette. Her vil vi gøre abonnenten opmærksom på, at dennes abonnement i ‘Opgaver der Samler’ i en given organisation, er ved at udløbe.

Såfremt abonnenten ikke har fornyet sit abonnement inden udløbsdatoen, får abonnenten en frist på 4 uger, hvor abonnenten kan forny sit abonnement. I denne periode er det kun abonnenten der har adgang til sin organisation i systemet. Andre brugere i samme organisation vil blive suspenderet fra organisationen, før abonnenten har fornyet abonnementet. Al data vil blive bevaret i systemet indtil da.

Hvis abonnementet ikke har fornyet sit abonnement inden for 4 uger fra abonnementets udløbsdato, vil systemet automatisk få tildelt abonnementet “Free”. Det betyder, at abonnenten vil få adgang til sin organisation for 5 brugere.

Opsigelse af abonnement
Hvis abonnenten ønsker at ophæve sit abonnement, skal henvendelse ske til Headfitted ApS på opgaver@dersamler.dk
Ophævelsen vil finde sted, senest 14 dage efter ønsket ophævelse af abonnementet. Her vil forudbetalte forløb ikke blive tilbagebetalt. Abonnementsperioden fremgår af oplysninger inde i ‘Opgaver der Samler’.

Betalingen for et abonnement tilbagebetales ikke ved opsigelse, uanset om abonnementet benyttes eller ej.

Manglende betaling anses ikke som en opsigelse af abonnementet.

Når et abonnement er opsagt, og virkningen indtræder, er det ikke længere muligt at benytte sig af ‘Opgaver der Samler’.

Ophør af abonnement
Headfitted ApS forbeholder sig ret til at bringe nuværende abonnementsaftale til ophør til enhver tid, uden begrundelse og med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Headfitted ApS vælger at gøre brug af sin ret til at bringe en abonnementsaftale til ophør.
Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nuværende abonnementsaftale, vil der ikke ske nogen refusion af forudbetalte beløb.  

Abonnements- og prisændringer
Headfitted ApS kan ændre nuværende abonnementsvilkår samt abonnementspriserne med et skriftligt varsel til abonnenten på minimum 30 dage til udgangen af en måned. Ændringer meddeles i nyhedsbreve, ved e-mail samt på ‘Opgaver der Samlers’ hjemmeside www.dersamler.dk

Opgaver der Samlers ydelser
Som abonnent hos ‘Opgaver der Samler’ får abonnenten adgang til følgende ydelser:

  • Kundeservice via e-mail vedrørende systemets kunnen, og andre spørgsmål
  • Vejledning omkring forståelsen og anvendelsen af rammeaftalerne.

Abonnenten kan også modtage yderligere support, og opstartshjælp, ved køb af abonnementet ”Boost”. Indhold fremgå under abonnement beskrivelsen.

Ansvar for indhold
Headfitted ApS kan ikke gøres ansvarlig for indhold som brugerne uploader i form af dokumenter, billeder – og/ eller skriver inde i systemet. Det er op til en organisations kontaktperson at stødende indhold ikke figurerer i deres organisation.

Ændringer i kundeoplysninger
Ændringer i abonnentens oplysninger som f.eks. navn, kontaktperson, adresse, e-mail og tlf. skal meddeles til ‘Opgaver der Samler’ uden ugrundet ophold.

Det påhviler abonnementskunder til hver en tid at indhente samtykke fra tilmeldte brugere, der er dækket af abonnementet, i forhold til at figurere som part på ‘Opgaver der Samler’. Her gælder bl.a. ‘Opgaver der Samlers’ Privatlivspolitik

Udsendelse af information og andet materiale til abonnenten
Ved oprettelse af abonnement accepterer abonnenten samtidig, at Headfitted ApS udsender information og ændringer til abonnenten vedrørende priser, abonnementsfunktioner og andet der vil være relevant i forhold til det købte abonnement til den af abonnenten navngivne kontaktperson.

Kontakt Headfitted ApS
Har du yderligere spørgsmål til vores abonnementsvilkår, praksis for behandling af dine data eller om ‘Opgaver der Samler’, kontakt os venligst på info@headfitted.dk eller opgaver@dersamler.dk

Headfitted ApS
Egevej 3, 2. sal
8370 Hadsten, Danmark