start 01@3x.png

Der er mange opgaver som skal udføres, for at en organisation kan fungere. Opgaverne kræver meget tid, og der er brug for et overblik over, hvem der gør hvad og hvornår. En udfordring som ‘Opgaver der Samler’ løser for jer.


Få din organisations arrangementer samlet i én ramme
om 04@3x.png

Overblik over aktiviteter
Det kan være svært at have overblik over, hvem der møder op til en opgave - eller hvem der bager kage til arbejdsdagen.
Når du har oprettet og planlagt dine begivenheder og opgaver, kan du nemt se alle detaljer for en opgave.

Se f.eks. i deltagerlisten, hvem der har afvist din invitation til at deltage i en opgave - og hvem, der har sagt ja. Og hold styr på, hvem der sørger for værktøjer og kaffe, når der skal bygges nyt cykelskur.


om 05@3x.png
Planlæg og skab overblik over opgaver, din organisation skal have udført

Uddelegér opgaver
Med ‘Opgaver der Samler’ kan du skabe overblik over din organisations arrangementer - ved at planlægge dem ned til mindste detalje.
Opret arrangementer eller begivenheder som din organisation skal afholde, og tilføj tilhørerende opgaver som skal udføres.

Når du opretter begivenheder og opgaver, bestemmer du dato og tidspunkt, ligesom du bestemmer, hvornår det skal være muligt for andre i din organisation, at tilmelde sig opgaven.
Du kan derfor planlægge kommende begivenheder, hvor al information er samlet i ét system - så du undgår utallige papirsnoter og worddokumenter.


Engagér medlemmer og frivillige, ved at fordele ansvar og opgaver
om 03@3x.png

Rollefordeling

Der er mange opgaver som skal udføres, når en organisation skal afholde arrangementer. Men du behøver ikke være alene om ansvaret for at alt klapper.

Med ‘Opgaver der Samler’ kan du tildele burgerne brugerroller, som markerer, hvilken form for ansvar brugerne har i din organisation.

Tildel f.eks. brugerne roller som “Begivenhedsleder” og “Opgaveleder” og få andre til stå for at planlægge og udføre begivenheder og opgaver.
Du er derfor ikke alene om at stå med ansvaret for alle begivenheder, da du har mulighed for at fordele ansvaret ud på flere hænder.


om 01_1@3x.png

Fordel opgaver - og engagér flere frivillige

Der er mange opgaver som skal udføres, for at en organisation kan fungere. Der skal planlægges arrangementer, afholdes arbejdsdage - eller noget helt tredje.
Opgaverne kræver meget tid, og der er brug for et overblik over, hvem der gør hvad og hvornår. Et arbejde, der oftest kræver, at flere frivillige deltager, for at man kan komme i mål
Og det er en udfordring som mange foreninger og organisationer kender til - men som ‘Opgaver der Samler’ kan løse.

‘Opgaver der Samler’ er et opgavestyringssystem, der hjælper organisationer med at fordele begivenheder og opgaver til medlemmer og frivillige. 
Systemet skaber derfor ikke kun struktur over arrangementer - men medvirker til, at flere tager aktiv del og ansvar for opgaver og begivenheder, som skal afholdes. 
Dermed sparer alle parter tid, fordi flere er med til at løfte de fælles opgaver - opgaver der samler, mens vi gør noget for hinanden og andre.


Hvad kan ‘Opgaver der Samler’ gøre for dig?

Formand

Frivillig


om 06@3x.png

Abonnements typer

  • GRATIS (op til 5 brugere)

  • BASIS (op til 100 brugere) 595 kr.

  • UDVIDET (op til 500 brugere) 1.495 kr.

  • EXTREME (op til 1000 brugere) 2.195 kr.

  • SUPER EXTREME (over 1000 brugere) 2.795 kr.