Forside2021-05-11T13:43:53+02:00

Digitalt værktøj til fordeling af opgaver i foreninger og organisationer.

opret GRATIS

Kort og præcist om systemet

‘Opgaver der Samler’ er et opgavestyringssystem der hjælper organisationer og frivillige med at holde styr på opgaver og ansvarsfordeling, når der er projekter og begivenheder, som skal løftes i flok. Systemet kan hjælpe med at skabe struktur over foreningens aktiviteter, gøre det let at gentage afholdte arrangementer, og hjælpe med at fordele opgaverne på flere frivillige hænder, så det bliver lettere og sjovere at løfte i flok.

Overblik

Opslagstavlen giver overblik over de aktuelle begivenheder og opgaver, som mangler tilmelding fra flere frivillige. Hver enkelt frivillig har også overblik over de opgaver han eller hun har tilmeldt sig, og adgang til alle relevante informationer.

Planlægning

Begivenhedslisten giver overblik over aktueller begivenheder og aktiviteter i foreningen/organisationen. Administratorer kan også se kommende og afsluttede begivenheder, og har dermed fuldt overblik over både gamle, aktuelle og nye begivenheder.

Kommunikation og stabilitet

Dokumentarkivet og beskedfunktionen gør det enkelt at fastholde og dele viden mellem de frivillige i din forening/organisation. Det giver jer et sikkert og stabilt grundlag for samarbejdet i bestyrelse og arbejdsgrupper, upåvirket af udskiftninger i roller og frivillige.

“Vi bruger ‘Opgaver der Samler’ til koordinering af vores frivillige arbejde. Systemet som vi er glade for, bruger vi til skemalægning, byt af vagter, deling af filer og nyhedsbreve. 

Teamet bag ‘Opgaver der Samler’ følger altid op, når vi henvender os med behov for hjælp.”

Trine Persson, Aktivitetsleder.

Røde Kors Caféen, Snakbar, Hadsten

Artikler og system guides

Klar til at komme i gang?

Lær’ mere om hvordan du kan styrke din organisering og opgavefordeling

Opret gratis