Bruger I meget tid på rekruttering af frivillige, uden det batter? I er ikke alene.
Mange foreninger oplever, at rekruttering af frivillige tager mange ressourcer – uden der kommer et reelt output. Dog er det som regel ikke selve rekrutteringsprocessen, der er problemet. Det er derimod et tegn på, at der er andre udfordringer, som spiller ind.

Vi giver jer derfor 4 steps til det foregående analysearbejde, der skal til, før rekrutteringsindsatsen bliver en succes.

Step 1: Kortlægning af behov
Det første I skal gøre, er at kortlægge, hvilke aktiviteter der har størst betydning for at jeres sag. Det vil sige, at I skal gøre det klart, hvilke udfordringer I sidder med, samt hvilke områder I har brug for hjælp til. På den måde bliver I stærkere til at fortælle til de frivillige, hvad I søger.

Step 2: Rollefordeling
Efter I har fundet frem til det, I har brug for frivillige til, skal I afklare, hvilke typer frivillige I har behov for. Er det flere frivillige til jeres bestyrelse, lektiecafe – eller har I brug for en tovholder? Her skal I være helt skarpe på, hvor mange frivillige I har brug for, og hvad deres konkrete roller skal være.

Step 3: De frivilliges motivation
Når I har præciseret, hvilke roller nye frivillige skal have, er det en god ide at have fokus på de frivilliges motivationer. Der findes forskellige typer af frivillige, som har forskellige motiver til, hvorfor de ønsker at blive frivillige. Det er derfor ret essentielt at I ved, hvilke knapper I skal trykke på, for at nye frivillige bliver motiveret af det, I har brug for hjælp til. Og ikke mindst, hvordan I på sigt kan fastholde de frivillige i jeres forening eller organisation.

Læs mere her om de frivilliges motivationer.

Step 4: Målgruppeanalyse og rekrutteringsmateriale
Som sidste step, skal I udarbejde rekrutteringsmateriale, der vækker opsigt hos de frivillige, som I ønsker at rekruttere. Her kommer vi ikke udenom, at I skal lave en målgruppeanalyse og finde frem til hvilke medier, I skal udgive jeres rekrutteringsmateriale.

Det gælder altså om at udarbejde rekrutteringsmateriale, der henvender sig til jeres ønskede målgruppe.