Der er gennem de seneste år sket et fald i antallet af frivillige og den tid de bruger på det frivillige arbejde. Derfor har vi set på hvad der motivere frivillige.

Nyere undersøgelser viser, at færre og færre danskere laver frivilligt arbejde. Andelen af danskere der er frivillige, er nemlig faldet fra 43 % til 40 % i perioden 2012-2018. Her fremhæves, at antallet af frivillige unge under 35 år er faldet mest. Samtidig viser undersøgelserne også, at frivillige bruger mindre tid på deres frivillige arbejde: I 2012 brugte frivillige i gennemsnit 15 timer om måneden, hvor det i 2017 var 12 timer.

Foreninger og organisationer er bekymret for tendensen, da aktiviteter som mentorordninger, væresteder og ferielejre er afhængige af det frivillige engagement. Derfor er det store spørgsmål hvad der skal til, for at frivillige bliver frivillige?

 

8 motivationsfaktorer

Det kan være vanskeligt at måle frivilliges motiver til, hvorfor de bliver frivillige. Det afhænger af den enkelte frivilliges indre og ydre motivation, som afspejles i personlige og subjektive overvejelser. Alligevel kan man opstille 8 motivationsfaktorer, som frivillige i større eller mindre grad motiveres af:

Værdier: Den frivillige motiveres af uegennyttige værdier, som fx lysten til at hjælpe andre. Den frivillige får mulighed for at vise medfølelse og medmenneskelig forståelse.

Læring: Den frivillige motiveres af at lære noget om sig selv, om andre mennesker eller fagligt. Gælder også personlig udvikling og dét at føle sig betydningsfuld, og mere tilfreds med sig selv.

Identitet: Den frivillige motiveres af at føle sig nødvendig og at arbejdet opleves meningsfuldt. Den frivillige oplever sig selv som en aktiv medborger.

Sociale forventninger: Den frivillige motiveres gennem sit netværk eller familie til at engagere sig. Det kan være et socialt pres for at deltage.

Indflydelse og magt: Den frivillige motiveres af den status, der opnås gennem engagement, eller de muligheder der skabes for at påvirke organisationen, lokalområdet eller politiske processer.

Karriere: Den frivillige motiveres af at investere i fremtidige jobmuligheder.

Kammeratskab: Den frivillige motiveres af fællesskabet i og omkring det frivillige arbejde.

Sagen: Den frivillige motiveres af kæmpe for en bestemt sag at gøre noget konkret på et område og skabe resultater for organisationen.

 

Har I styr på, hvad der motiverer jeres frivillige? Vær med i debatten på vores Facebookgruppe: ”Aktiv bestyrelse: Vidensdeling om bestyrelsesarbejde i foreninger”.

 

Kilder:

  1. Artikel: ”Frivilligheden falder: Ny undersøgelse – sådan motiveres unge til at blive frivillige”. Publiceret juni 2018, DenOffentlige.dk
  2. Artikel: ”I tal: Danske uge er topmotiverede for at arbejde frivilligt”. Publiceret august 2018, Altinget
  3. Artikel: ”Fasthold og motivér frivillige”. DGI:
  4. Artikel: ”Styrk motivationen: Dyrk den gode stemning”. DGI.
  5. Artikel: ”Motivation af frivillige er mere end anerkendelse”. Publiceret april 2015, Ingerfair.
  6. Speciale: ”Rekruttering og fastholdelse af frivillige” af Joy Filbert og Edina Mustedanagic, 2017.