I denne guide giver vi dig et kort indblik i det frivillige Danmark.

Vi vil først og fremmest give dig et overblik over, hvordan det frivillige arbejde er fordelt i Danmark, ligesom vi vil besvare spørgsmål som; Hvor mange er frivillige? Og hvilken frivilliggruppe er mest aktiv?

Måske kan du bruge det i dit fremtidige arbejde med frivilligt arbejde – eller blot interesseviden.

 Tallene, som vi tager udgangspunkt i, er baseret på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapporter fra 2016 – 2018 og 2019 – 2021.

Hvor mange danskere er frivillige? 

Ifølge CFSA’s Befolkningsundersøgelse, der er en del af Frivillighedsrapporten 2019-2021, deltager 4 ud af 10 danskere i frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde. Det svarer til ca. 40 % af den danske befolkning. Ifølge undersøgelsen ligger tallet stabilt, og har ikke ændret sig sønderligt igennem de seneste 10 år.

Dog viser undersøgelsen også, at 69 % af den danske befolkning har været aktive i frivilligt arbejde, de sidste 5 år.

31 % af danskerne har aldrig været frivillige.

Hvem er de mest aktive? 

Det kan måske komme som en overraskelse for nogen, men ikke desto mindre er det sandt: Tal fra Frivilligrapporten 2019-2021 viser, at det er unge mellem 16 – 29 år, som er den aldersgruppe, hvor der er flest frivillige. Mere præcis,k er 43 % af de 16 – 29-årige frivillige.

I den ældste aldersgruppe (70 år +) er 42 % frivillige.

Der er færreste frivillige blandt danskerne i 30’erne, og danskere i 50’erne, hvor der er henholdsvis 35 % og 36 %, som er frivillige.

 Gennemsnitligt bruger hver frivillig 14 timer på frivilligt arbejde om måneden.

Hvor er der flest frivillige? 

 Frivilligrapporten 2019-2021 klarligger, at den geografiske frodeling af frivillige, er forskellige fra region til region.

Region Nordjylland er den region med flest frivillige, nemlig på hele 44 %. Det vil sige, at Region Nordjylland ligger 4 % over landsgennemsnittet.

I den anden ende ligger Region Sjælland og Region Hovedstaden. Her er der 37 % frivillige.

Region Midtjylland og Region Syddanmark har en frivilligandel på henholdsvis 40 % og 39 % – hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Mere information

Ønsker du mere information omkring det frivillige Danmark – eller bare frivillighed generelt – kan du læse mere om rapporterne og og CFSA’s arbejde her: https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-kortlaegning-frivilligheden-i-danmark

 Kilde: www.frivillighed.dk