Inden for velfærdsområdet, oplever organisationer et stigende antal brugere, som gør brug af deres tilbud. Men ikke nok med det; antallet af frivillige som gerne vil hjælpe til, stiger også. Tal fra Center for Socialt Frivilligt Arbejders Foreningsundersøgelse viser således, at de foreninger som har fået flere brugere, også har fået:

52 % flere fast frivillige

55 % flere medlemmer

48 % flere ordinært ansatte.

Og det er et generelt billede, over hele linjen. De frivillige ligger en nemlig en stor indsats i frivillige sociale organisationer og foreninger. De frivillige på det sociale område bruger typisk 14 timer om måneden på frivilligt arbejde, ligesom de også engagerer sig i andre tilbud, eksempelvis inden for idræts- og kulturområdet.

Kilde: Frivillighed.dk