Det er forskelligt hvordan mennekser ledes bedst. Det gælder naturligvis også frivillige. Her kan du læse om forskellige typer frivillige og deres motiver for arbejdet. Samt finde inspiration til hvordan de kan ledes bedst.

Der findes et hav af ledelsesteorier og lederstile, som også kan bruges, når du arbejder med frivillige. Men til forskel for almindelige ansatte, har frivillige andre motiver for at udføre deres arbejde, i en forening. Viden om foreningens frivillige, og deres motiver for at udføre frivilligt arbejde, vil hjælpe dig til at lede dine frivillige på bedst mulig vis. Ellers kan du risikerer, at de frivillige hurtigt mister interessen, og søger nye græsgange som frivillig.
Derfor giver vi dig her nogle råd til, hvordan du leder dine frivillige bedst – efter frivillighedstyper.

Traditionelt set, kan man opdele de frivillige i syv frivillighedstyper, som er baseret på de frivillige motivationsfaktorer. Typerne er bestemt ud fra den primære årsag, af hvad der motiverer dem til at blive frivillige – og til at forblive frivillige i en organisation eller forening. Det skal dog bemærkes, at der sjældent er tale om enkeltstående typer. Den enkelte frivillige er som regel en blanding af forskellige typer.

1. Den sociale type

Den sociale type motiveres af samværet med andre, både som en del af det frivillige arbejde, og som noget der foregår ved siden af det frivillige arbejde. For en stor andel af frivillige har det sociale i en eller anden grad betydning for motivationen, men for den sociale type er det den primære grund til at engagere sig, mens selve opgaven eller organisationens formål kan være underordnet eller helt uden betydning.
For at lede den sociale type skal du:

 • Skabe rum for sociale aktiviteter i og uden for det frivillige arbejde.
 • Have fokus på fællesskabet, og forholdet i frivilliggruppen.
 • Passe på med, at de frivillige ikke kun er interesseret i at hygge sig. De skal også udføre deres opgaver.

2. Ledertypen

Ledertypen motiveres af at have ansvar og indflydelse i det frivillige arbejde. De vil gerne være med i beslutninger, koordinere andre frivilliges opgaver, have overblik og medbestemmelse.
For at lede ledertypen skal du:

 • Tildele ham/ hende ansvar – og anerkend resultaterne.
 • Give den frivillige mulighed for at løbe med bolden selv, og iværksætte egne initiativer.
 • Være opmærksom på, at motivation og kompetencer skal hænge sammen. Ikke alle har kompetencerne til at lede andre.

3. Den altruistiske type

Den altruistiske type motiveres af at gøre noget godt for andre, og gøre en forskel. Enten for andre mennesker, eller i relation til foreningens formål.
For at lede den altruistiske type skal du:

 • Gøre formålet synligt for den frivillige.
 • Sætte delmål, og huske at fejre resultater. Inddrag den frivillige i udvikling af tiltag og målsætninger.
 • Passe på med at gøre målet for svært realiserbart, da det kan komme til at virke håbløst for den frivillige.

4. Den ambitiøse type

Den ambitiøse type er frivillig, fordi de ønsker at øge deres kompetencer. Det kan være med et konkret formål, som at få erfaring på deres CV eller et kursusbevis. Men det kan også være en konkret færdighed, de gerne vil tilegne sig.
For at lede den ambitiøse type skal du:

 • Tydeliggøre mulighederne for kompetenceopbygning.
 • Være tydelig omkring, hvordan og hvornår de kan få en anbefaling.
 • Være opmærksom på, at den frivillige ikke mangler viden om, og interesse, for foreningens formål.

5. Den materialistiske type

Den materialistiske type er frivillig, fordi de får en konkret belønning for den opgave de løser. F.eks. gratis adgang til et arrangement, gratis medlemskab, gaver eller lignende.
For at lede den materialistiske type skal du:

 • Definerer opgaver og roller, og have en tydelig ledelse.
 • Tydeliggøre, hvad der forventes af den frivillige – og hvad de får tildelt.
 • Vær opmærksom på, at den materialistiske types relation til foreningen ofte er uforpligtigende og kortvarig.

6. Den identitetssøgende type

Den identitetssøgende type vil gerne identificeres med den forening, som de er frivillige for. Det er vigtigt for dem, at de ud ad til kan demonstrere deres tilknytning til foreningen. Og foreningens sag, bliver til deres sag.
For at lede den identitetssøgende type skal du:

 • Tilbyde aktiviteter og et brand, som den frivillige ønsker at identificere sig med.
 • Give den frivillige mulighed for at bruge foreningens brand udadtil, og forbinde sig selv med foreningen.
 • Passe på med, at brandet ikke bliver vigtigere end sagen, og opgaverne som den frivillige skal udføre i foreningen.

7. Den interessebetonede type

Den interessebetonede type er frivillig, fordi han/ hun interesserer sig for foreningens sag eller de konkrete opgaver, de skal løse.
For at lede den interessebetonede type skal du:

 • Give den frivillige mulighed for selv at vælge, hvilke projekter eller opgaver han eller hun ønsker at udføre.
 • Give den frivillige mulighed for selv at opstarte små projekter.
 • Være opmærksom på, at der kan være opgaver, som er svære at få løst, hvis de frivillige frit vælger, hvilke opgaver de ønsker at løse.